ВАС: БАБХ да допусне незабавно „Евролаб 2011“ до ГКПП „Капитан Андреево“

0
157

Определението на ВАС е окончателно

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли искане от изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за тълкуване на влязло в сила определение № 7289 от 19 юли 2022 г. по административно дело № 6328 от 2022 г., свързано с товаро-разтоварната дейност на ГКПП „Капитан Андреево“.

Искането по делото постъпи във ВАС в понеделник, 25 юли и е за тълкуване на съдебния акт, с който ВАС определи незабавно и безусловно да бъдат прекратени действията на органи и длъжностни лица на БАБХ, изразяващи се в недопускане на служители на „Евролаб 2011“ ЕООД да извършват товаро-разтоварна дейност на граничния пункт и да изпълняват функциите си на оператор по смисъла на Регламент 2017/625 на Европейския парламент и Съвета от 15 март 2017 г.

Предмет на обжалване по дело № 6328 от 2022 г. пред ВАС са били действията на администрацията на БАБХ и тяхната основателност. Извън този предмет са притежаваните от „Евролаб 2011“ ЕООД права и техния обем. В случая съдът е разпоредил да бъдат прекратени единствено неоснователни действия на органи и длъжностни лица на БАБХ, с които се препятства дейността на дружеството като оператор по товаро-разтоварна дейност по смисъла на Регламент 2017/625 на Европейския парламент и Съвета от 15 март 2017 г.

Съгласно чл. 15, пар.1 , б. „В“ от цитирания регламент операторите са задължени да предоставят на служителите на контролните органи достъп до животните и стоките на вносителите, които са под техен контрол. Предоставянето на достъп до стоките на вносителите безспорно включва товаро-разтоварна дейност. БАБХ не може сама да предоставя стоката пред себе си.

Относно искането на тълкуване върховните магистрати приемат, че не е налице неяснота, че трябва незабавно да бъдат прекратени неоснователните действия от страна на БАБХ, изразяващи се в недопускането на служители на „Евролаб 2011“ ЕООД да извършват дейността си на оператор по товарене и разтоварване по смисъла на еврорегламента.

В искането до съда БАБХ моли и за тълкуване относно това как определението на ВАС трябва да се прилага спрямо останалите оператори на ГКПП „Капитан Андреево“, които към 20 май т. г. са общо 20 дружества. Върховните магистрати обаче са категорични, че определението от 19 юли по административно дело № 6328 от 2022 г. не засяга правата и задълженията на трети лица, които изпълняват функциите на оператори по товаро-разтоварна дейност на ГКПП „Капитан Андреево“. Защитата срещу евентуални допуснати спрямо такива лица нарушения не е предмет на производството, което се е развило пред ВАС. Съответно техните права не могат да бъдат предявявани от искателя БАБХ, за която те са „чужди права“.

Даването на указания по изпълнението на влязъл в сила съдебен акт, каквото се цели с настоящото искане за тълкуване, е извън правомощията на съда. Поради това искането се явява неоснователно.

Определението на ВАС е окончателно.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here